Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 06.03.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.10.2019
Data modyfikacji : 03.10.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Horbanowicz