Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 08 października 2018 r. (znak:BiZK.IV.431.10.2018) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 05 października 2018

Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Hala Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 08.10.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. „73), poprzez:

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Hali Legionów) przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia z dnia 08 października 2018 r. (znak:BiZK.IV.431.10.2017) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 05 października 2018 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2019
Data modyfikacji : 09.10.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego