Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 15.10.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. „73), poprzez:

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 15 października 2018 r. (znak: BiZK.IV.431.11.2018) z kontroli sprawdzającej  przeprowadzonej w dniu 12 października 2018 r. przez zespół kontrolny składający się z~ pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚlIW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego