Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 05.09.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska