Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 19.09.2019

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez Panią repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 Ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.10.2019
Data wytworzenia : 17.10.2019
Data modyfikacji : 07.11.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski