Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Urząd Miasta i Gminy Sandomierz

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 27.09.2019

Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim Sandomierzu w zakresie przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta Sandomierza wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie
30.04.2018 r. – 13.09.2019 r..

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.10.2019
Data wytworzenia : 28.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski