Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Krasocinie

Urząd Gminy w Krasocinie

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 01.07.2019

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

  1. sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
  2. prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2019 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego;
  3. stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.11.2019
Data modyfikacji : 06.11.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński