Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Małachowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niepubliczne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Małachowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 10.10.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Małachowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska