Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacja tych zadań w 2018 roku.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 11.10.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska