Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa, sposób wykorzystania - przez Powiat Pińczowski - dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Powiat Pińczowski

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 23.09.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sposób wykorzystania - przez Powiat Pińczowski - dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Kontrola dotyczyła okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego