Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 04.10.2019

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 Ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.11.2019
Data wytworzenia : 06.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski