Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nasz Dom w Ostrowcu Św. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 12.11.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej  Nasz Dom w Ostrowcu Św. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2019
Data modyfikacji : 14.12.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska