Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Końskich

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 18.11.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska