Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Elżbieta Maj MAJA-MED, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 25.11.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Kinga Kasza