Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca z zakresu oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2017 roku

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”, Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 04.12.2019

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

  1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2017 roku, zgodnie z zapisami Umowy nr 1/RB/2017 z dnia 4 września 2017r.
  2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania, za okres realizacji zadania publicznego, tj. od 04-09-2017 r. do 31.12.2017 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.12.2019
Data modyfikacji : 31.12.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego