Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Baćkowicach

Urząd Gminy w Baćkowicach

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 31.10.2019

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
1. Sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych.
2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2019 rok.
3. Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 02.01.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński