Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Domedic sp.z o.o. ul. Jana Chryzostoma Paska 6 25-113 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 23.06.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka