Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Sędziszów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.

Urząd Gminy w Sędziszowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 02.08.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Aneta Zielińska