Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 20.01.2024

Przedmiot i zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod względem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres kontroli obejmował:

  1. kwestie związane z organizacją kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  2. przygotowanie bazy dydaktycznej kursu,
  3. zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia kursu KPP.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.02.2024
Data wytworzenia : 28.02.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego