Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz k

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 23.11.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP