Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 roku, sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli w danej instytucji oraz sto

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych), adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 17.11.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP