Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: zbadanie zasadności zarzutów
podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokr

Państwowa Straż Rybacka w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli:

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.05.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP