Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Protokół z kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców, sprawdzenia prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS oraz kwalifikacji zatrud

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 08.02.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP