Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka we Włoszczowie.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków oraz sprawdzenie przestrzegania zasady zatrudniania osób wyłacz

Rodzinny Dom Dziecka we Włoszczowie.

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 18.02.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP