Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w Urzędzie Gminy w Tuczępach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta),<br>
- przestrzegania przez rad

Urząd Gminy w Tuczępach

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP