Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
22.10.2021
do
05.11.2021
IR.II.7840.4.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, na stacji Ostrowiec Świętokrzyski km 188,300 – 192,000 w zakresie budowy peronów, odwodnienia, drenażu, sieci elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej oraz rozbiórki oświetlenia, na działkach nr ewid. 1/59, 2, 1/31, 1/34, 1/42, 3, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
od
21.10.2021
do
04.11.2021
IR.II.746.45.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km 195,870 – 197,395; 200,666 – 201,965; 203,155 – 204,422; 212.875 – 215,680; 217,150 – 217,530; 218,000 – 219,933; 221,015 – 221,565; 222,300 – 222,900; 223,100 – 223,930; 224,450 – 224,500; 224,840 – 225,960; 229,320 – 231,000; 231,370 – 231,450, inwestycja na działkach położonych w obr. 0008 Grójec, jedn. ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, obr. 0001, jedn. ewid. 260704_4 Ćmielów – miasto, obr. 0023 Wólka Wojnowska, obr. 0021 Wojnowice, obr. 0010 Janowice, obr. 0006 Jakubowice, obr. 0025 Sobótka, jedn. ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, obr. 0013 Wyspa, jedn. ewid. 260909_5 Zawichost, obr. 0016 Romanówka, obr. 0008 Garbów Stary, obr. 0010 Góry Wysokie, obr. 0019 Słupcza,
od
18.10.2021
do
01.11.2021
SPN.II.7533.64.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/57 o pow. 0,0018 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik.
od
18.10.2021
do
01.11.2021
SPN.II.7533.63.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/32 o pow. 0,0087 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik
od
18.10.2021
do
02.11.2021
IR.II.7840.4.56.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.56.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz", inwestycja na działkach nr: 1/42, obręb 0038, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/8, 352/2, obręb 0051, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski, 147/1, 147/2, 148, 129, 491/1, 491/2, obręb 0006 Goździelin, jedn. ewid. 260703_2 Bodzechów, 431/1, obręb 0002 Bodzechów, jedn. ewid. 260703_2 Bodzechów
od
15.10.2021
do
29.10.2021
SPN.II.752.31.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomości w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
15.10.2021
do
29.10.2021
SPN.II.7533.436.2016 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 14.10.2021 r. znak: SPN.II.7533.436.2016 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Piórków, gmina Baćkowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 921/1 o pow. 0,0115 ha (wydzielona z działki nr 921 o pow. 4,1600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42138 (nowy nr 0718 T) pn. Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - Żerniki - Gołoszyce.
od
14.10.2021
do
15.11.2021
WIG.II.7213.17.2021 w Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania skargi do WSA w Kielcach Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące scalenia gruntów wsi Bichniów
od
14.10.2021
do
28.10.2021
SPN.II.7533.246.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0003, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2613.2019.1409 jako działka nr 2166/2 o pow. 0,0014 ha(wydzielona z działki nr 2166 o pow. 0,0559 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 397026 T pn. „ ul. Konopnickiej”.
od
11.10.2021
do
25.10.2021
SPN.II.7533.47.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/66 o pow. 0,0062 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
11.10.2021
do
25.10.2021
IR.II.746.47.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.47.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od 232,988 do km 235,623
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.46.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/64 o pow. 0,0016 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.45.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/46 o pow. 0,0060 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.34.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/50 o pow. 0,0030 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.30.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/51 o pow. 0,0017 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik.
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.31.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/53 o pow. 0,0034 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik.
od
09.10.2021
do
23.10.2021
SPN.II.7533.32.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/54 o pow. 0,0017 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik.
od
07.10.2021
do
21.10.2021
IR.II.746.42.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku garażowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku garażowego nr 29 i dostosowanie do obecnych potrzeb użytkownika". Inwestycja na działce nr ewid. 1111/1, obręb 0032 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
06.10.2021
do
20.10.2021
SPN.III.747.20.2021 - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z dnia 25.08.2021 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.1.21.MK, uzupełniony pismem z dnia 02.09.20201 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.2.21.MK, została wydana w dniu 01.10.2021 r. decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”, obejmująca nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek
od
01.10.2021
do
31.03.2022
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesiecy od 1 października 2021 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesiecy od 1 października 2021 r.
od
29.09.2021
do
13.10.2021
SPN.II.7533.298.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Kamień Nowy, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jako działka nr 40/3 o pow. 0,0568 ha (wydzielona z działki nr 40/2 o pow. 3,4200 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42179 (nowy nr 0757 T) pn. Gerlachów – Kamień Nowy.
od
29.09.2021
do
13.10.2021
SPN.II.7533.297.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Kamień Nowy, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jako działka nr 16/1 o pow. 0,0181 ha (wydzielona z działki nr 16 o pow. 0,6300 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42179 (nowy nr 0757 T) pn. Gerlachów – Kamień Nowy.
od
29.09.2021
do
13.10.2021
SPN.II.7533.223.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Pińczów, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Pińczowie, w obrębie 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 28/1 o pow. 0,0014 ha i Nr 38/7 o pow. 0,0053 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Pałęki”.
od
28.09.2021
do
11.10.2021
SPN.II.7533.157.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Nowy Staw, gmina Łagów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, jako działka nr 490/4 o pow. 0,0030 ha (wydzielona z działki nr 490/2 o pow. 1,0400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15527 pn. Łagów – Nowy Staw – Melonek (nowy nr 0342 T).
od
23.09.2021
do
07.10.2021
SPN.III.7820.1.6.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 07.06.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 30.06.2021 r., znak: ŚZDW.8010. .2021.U-WM-PK, została wydana decyzja Nr 7/21 z dnia 15.09.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.6.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+159,41 do km 29+278,31 polegająca na budowie kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Mostki”, w gminie Staszów w powiecie staszowskim.
od
23.09.2021
do
07.10.2021
SPN.II.7533.33.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/52 o pow. 0,0033 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
22.09.2021
do
06.10.2021
IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby uruchomienia instalacji do prasowania podzespołów pirotechnicznych obejmującej wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb socjalno-bytowych oraz założeń technicznych i parametrów technicznych wynikających z planowanej produkcji, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty.
od
22.09.2021
do
06.10.2021
IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku neutralizacji ścieków o hale zbiorników procesowych instalacji neutralizacji ścieków przemysłowych oraz montaż nowej, o zwiększonej wydajności, instalacji neutralizacji ścieków wraz z przebudową sieci przy obiekcie obejmującą sieci elektryczne, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych, na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty.
od
20.09.2021
do
04.10.2021
SPN.III.7820.1.5.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.08.2021 r., znak: SZDW.R-WD.4110.266.2021.KSD, oraz pismem z dnia 03.09.2021 r. znak: SZDW.R-WD.4110.273.2021.KSD zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka –budowa ronda turbinowego”.
od
20.09.2021
do
04.10.2021
SPN.II.7533.287.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę