Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełnionego w dniu 19.04.2017r., znak: JPL/001D0/AK/2092/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.11.2017
Obowiązuje od : 15.11.2017
Obowiązuje do : 29.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba