Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.11.2017r. wydana została decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.11.2017
Obowiązuje od : 23.11.2017
Obowiązuje do : 07.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba