Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana w dniu 15.11.2017r. decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.11.2017
Obowiązuje od : 23.11.2017
Obowiązuje do : 07.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba