Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 - przekazanie skargi do WSA

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 20.11.2017r. przekazał skargę P.P. Wandy i Jana Jagodzińskich na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.09.2017r., znak: SPN.III.7821.1.6.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19.06.2017r., znak: RGN.6740.1.10.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej realizowanej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2017
Obowiązuje od : 22.11.2017
Obowiązuje do : 06.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba