Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego Ø200 mm w przekroczeniu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 132.210 do km 132.365 na działce o nr ewid. 354 obręb 0005 Gilów oraz działce o nr ewid. 1435/20 obręb 0001 Bliżyn w miejscowości Bliżyn.

Pliki do pobrania

  • 374.41 KB
    Data publikacji : 22.11.2017 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2017
Obowiązuje od : 22.11.2017
Obowiązuje do : 06.12.2017
Data wytworzenia : 17.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Autor : Anna Przygoda