Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017

IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 uchylającą w całości decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2017 z dnia 28.09.2017 r., znak: IR.II.7840.3.9.2017 i orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 8/1 jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 394/2, 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_4 Morawica Miasto, obr. ewid. 0001 Morawica”.

Pliki do pobrania

  • 340.17 KB
    Data publikacji : 28.11.2017 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 28.11.2017
Obowiązuje od : 28.11.2017
Obowiązuje do : 12.12.2017
Data wytworzenia : 21.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Autor : Renata Mamla