Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., uzupełniony pismami z dnia 15.09.2017r., znak: DPP-DK 9/293/2017 oraz z dnia 27.09.2017r., znak: DPP-DK 9/306/2017, w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Nr 21/17, znak: SPN.III.7820.1.23.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i Nr 77 oraz przebudowie tych dróg w km od 96+800 do 97+412,6 – drogi krajowej Nr 9 oraz km od 0+000 do 0+300 – drogi krajowej Nr 77, w zakresie: budowy chodnika, odwodnienia, budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Lipnik oraz Kurów, na terenie gminy Lipnik.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2017
Obowiązuje od : 27.11.2017
Obowiązuje do : 11.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba