Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 16/17 z dnia 16.10.2017., znak: SPN.III.7820.1.20.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Ruszcza, na terenie gminy Połaniec wpłynęły odwołania.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.11.2017
Obowiązuje od : 30.11.2017
Obowiązuje do : 14.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba