Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r., z dnia 21.09.2017r. oraz z dnia 23.11.2017r., pisma bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 24.11.2017r. została wydana decyzja Nr 22/17, znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165+153 do km 167+565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.11.2017
Obowiązuje od : 28.11.2017
Obowiązuje do : 12.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba