Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/2017 i z dnia 12.10.2017r., znak: DPP-DK42-Sm/233/2017 w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja Nr 23/17, znak: SPN.III.7820.1.27.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.11.2017
Obowiązuje od : 29.11.2017
Obowiązuje do : 13.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba