Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa realizowanej w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.11.2017
Obowiązuje od : 29.11.2017
Obowiązuje do : 13.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba