Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach, w obrębie ewid. 0006 - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Pliki do pobrania

  • 357.63 KB
    Data publikacji : 11.12.2017 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 11.12.2017
Obowiązuje od : 11.12.2017
Obowiązuje do : 25.12.2017
Data wytworzenia : 06.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla