Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r.

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.

Pliki do pobrania

  • 288.09 KB
    Data publikacji : 14.12.2017 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2017
Obowiązuje od : 14.12.2017
Obowiązuje do : 28.12.2017
Data wytworzenia : 13.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla