Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r.

IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MPO 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU) - w zakresie odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, w związku z nasadzeniami zastępczymi.

Załączniki do strony

  • 357.38 KB
    Data publikacji 27.12.2017 13:00

Metryka strony

Data publikacji 27.12.2017
Obowiązuje od 27.12.2017
Obowiązuje do 10.01.2018
Data wytworzenia 18.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor: Renata Mamla