Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym.

IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dot. przebudowy odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15 kV, polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej w km 2+707 - 2+734 linii kolejowej Nr 568.

Załączniki do strony

  • 118.66 KB
    Data publikacji 21.12.2017 14:00

Metryka strony

Data publikacji 21.12.2017
Obowiązuje od 21.12.2017
Obowiązuje do 04.01.2018
Data wytworzenia 19.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor: Paweł Lechowicz