Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 - przekazanie skargi do WSA

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. przekazał skargę P. Henryka Sikory oraz P.P. Doroty i Ryszarda Sikorów na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2017r., znak: SPN.III.7821.1.5.2017 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 7/2017 z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty, gmina Zagnańsk wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2018
Obowiązuje od : 03.01.2018
Obowiązuje do : 17.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba