Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2018 - wpływ odwołań na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 20/17 z dnia 22.11.2017r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice, wpłynęły odwołania.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2018
Obowiązuje od : 08.01.2018
Obowiązuje do : 22.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba