Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 w dniu 22.01.2018r. została wydana decyzja Nr 1/18, znak: SPN.III.7820.1.33.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 25.01.2018
Obowiązuje od : 25.01.2018
Obowiązuje do : 08.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba