Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym.

IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15kV” polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie odcinka linii kablowej w km 2+707 – 2+734 linii kolejowej nr 568, na działce o nr ewid. 639/26 obręb 0019 Kielce – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Pliki do pobrania

  • 370.89 KB
    Data publikacji : 09.02.2018 15:00

Metryka strony

Data publikacji : 09.02.2018
Obowiązuje od : 12.02.2018
Obowiązuje do : 26.02.2018
Data wytworzenia : 09.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Paweł Lechowicz