Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową ś/n 15 kV i przyłączami kablowymi n/n 0,4 kV, w ramach zadania: „PBW przebudowy stacji transformatorowej w miejscowości Kunów (Kunów Piekarnia) gm. Kunów – RE Ostrowiec”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 181,600 do 181,650 linii kolejowej Nr 25, na działce o nr ewid. 3806/4 obręb 0001 Kunów, w jednostce ewid. 260705_4 Kunów-Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Pliki do pobrania

  • 138.84 KB
    Data publikacji : 21.02.2018 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 21.02.2018
Obowiązuje od : 22.02.2018
Obowiązuje do : 08.03.2018
Data wytworzenia : 20.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Paweł Lechowicz