Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 77/2017, znak: IR.II.7840.1.85.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Podgórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - zadnia 2 (odcinek Opatowiec - Pałecznica)".

Pliki do pobrania

  • 277.16 KB
    Data publikacji : 21.02.2018 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 21.02.2018
Obowiązuje od : 21.02.2018
Obowiązuje do : 07.03.2018
Data wytworzenia : 12.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Minister Inwestycji i Rozwoju