Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 03.01.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 08.02.2018r., znak: DPP-DK 9/77- /2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów”, w gminie Lipnik.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 26.02.2018
Obowiązuje od : 26.02.2018
Obowiązuje do : 12.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba