Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2018 - zebranie materiału dowodowego i zakończenie postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2018
Obowiązuje od : 01.03.2018
Obowiązuje do : 15.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba