Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2018 - przekazanie skargi do WSA

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. przekazał skargę Spółki Gruntowej Miasta Pińczowa z dnia 22 lutego 2018 r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. znak: SPN.IV.7511.1.31.2017 uchylającą w całości decyzję Starosty Pińczowskiego z dnia 7 września 2017r. znak: GN.VIII.6829.1.2017 o wygaszeniu w całości decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r. zatwierdzającej projekt wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej użytkowanej leśnie i rolniczo, obszar gospodarstw przez nich posiadany i wielkość przysługujących im udziałów w tej wspólnocie położonej w Pińczowie o obszarze ok. 130 ha. oraz odmawiającą wygaszenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.03.2018
Obowiązuje od : 07.03.2018
Obowiązuje do : 21.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba